Chaoyang Park Plaza

Chaoyang Park Plaza / MAD Architects

Mimar: MAD Architects
Yer: Pekin, Çin
Yapım yılı: 2017
Pekin’deki iş merkezi bölgesinin ortasındaki Chaoyang Parkı’nın güneyinde bulunan kompleks, geçtiğimiz günlerde hizmet vermeye başladı. Chaoyang Park Plaza, bulunduğu parkta 10 yapıyı bünyesine katan, Pekin’in en büyük parklarından birine konuşlanmış bir proje. Ofis kuleleri, konut alanları ve kamusal alanlar barındırıyor kompleks.

Chaoyang Park Plaza / MAD Architects

© Hufton+Crow

Yapının tasarımında MAD grubu, geleneksel Çin doğa resimlerinden etkilenmiş. Genellikle Çin’in peyzajını resmeden ve özel bir teknikle işlenen bu resimlere Shanshui resimleri deniyor. Ekip, projesini kent ölçeğinde bir Shanshui resmi olarak değerlendiriyor. Bu bağlamda yapıyı, şehirli parkı ayıran modern, kutu gökdelen haline getirme yerine doğanın bir uzantısı olarak tasarlamayı hedeflemiş. Chaoyang Park Plaza, parkın şehre uzayan kolu. Burada da yine bir Çin gelenekleri esintisi yakalamak mümkün: Çin bahçeleri. Kompleks, yaklaşımıyla bize Çin bahçelerini hatırlatan; doğal ve mimariyi harmanlayan bir manzara yaratan, Pekin’in silüetine peyzaja dahil hissiyle doğal form kazandıran bir tasarım.

Chaoyang Park Plaza / MAD Architects

© Hufton+Crow

Tasarım, Shanshui sanatından etkilene yapısıyla şehir ve şehirde büyük ölçekli mimariyi yeniden tanımlıyor. Dağ, taş, dere, vadi, orman gibi doğal oluşumların formlarını şehre entegre ediyor. Kompleksin kuzeyinde iki ofis kulesi var. Bu birbirine asimetriki ikiz kule, parktaki göle oturuyor ve sudan yükselen dağlara dönüşüyorlar tasarımda. Tamamı transparan kulelerin bağlantısı ise zemin kotunda bir atrium alanıyla birbirlerine bağlanmış. Cam, alçak çatı yaratan bu alan, iki kuleyi birbirine çekiyor ve bu iki formu büzüp birleştiriyor; oldukça organik bir dili var.

Chaoyang Park Plaza / MAD Architects

© Hufton+Crow

Chaoyang Park Plaza’daki daha küçük ölçekli, alçak ticari yapılar da dağların yanındaki kayalar. MAD grubu bu küçük yapılar, uzun süreli erozyon sonucu oluşmuş kayaların formlarına benzetiyor. Bu küçük yapılar, komplekse rastgele yerleştirilmiş hissi yaratıyor fakat MAD ekibi tarafından birbirleriyle stratejik bir ilişki içinde düzenlenmiş; içine kapanık fakar alana dağılan yapısıyla açık bir kentsel bahçe yaratıyorlar. Şehrin sakinlerine şehrin ortasında doğanın içinde buluşabilecekleri/toplanabilecekleri bir alan sunuyor böylelikle.

Chaoyang Park Plaza / MAD Architects

© Khoo Guo Jie / Studio Periphery

Kompleksin güneybatısında da 2 adet çok katlı konut yapıları olan Armani Apartments yer alıyor. Chaoyang Park Plaza’daki konsepti yarattığı açık havada yaşam —open-air living— alanıyla ile tamamlıyor. Aşamalı olarak yükselen ve yukarı doğru daralan balkonlarıyla kurgulanmış konut alanı, doğal aydınlanmamnın maksimum sağlandığı bir karaktere ve kompleksle tasarlanan doğaya açılan bir yapıya sahip.

Chaoyang Park Plaza / MAD Architects

© Hufton+Crow

Chaoyang Park Plaza’yı bütünsel olarak inceledğimizde ise bütün bu çevrenin genel olarak kıvrımlı, pürüzsüz, siyah-beyaz yüzeylerle oluşturulduğunu görüyoruz. Sessiz ve gizemli atmosfere sahip, geleneksel Çin resimlerini betimleyen, bu resimlerin estetik ve duygusal hissini tekrar yaratan, kullanıcısını etrafındaki telaşlı şehir havasından uzaklaştıran sakin bir çevre.Kompleksin yapıları arasına dokunmuş peyzajı da hem Doğu kültürüne referans veriyor hem de bu kültüre ait klasik mekanları ile mimari arasında derin bir ilişki kuran çam ağacı, bambu, kaya ve gölet ögeleri ile düzenleniyor.

Chaoyang Park Plaza / MAD Architects

© Hufton+Crow

Chaoyang Park Plaza, doğaya yalnızca tasarım konsepti ve kurgulanışı ile değil; oluştuduğu sistemlere yeşil teknolojileri entegre ederek de yönelmiş. Proje, U.S. Green Building Council (Birleşik Devletler Yeşil Bina Konseyi) tarafından oluşturulmuş LEED Sertifikası’na layık görülmüş. LEED-Altın sertifikaya sahip komplekste, yapıların cam cephelerini oluşturan, dikey kanat elemanlar, kulelerin pürüzsüzlüğünü ve dikeyliğini vurgularken aynı zamanda yapıların yeterli düzeyde havalandırılmasını ve içeriye alınan havanın filrelenmesini sağlıyor. Kuleleri zemininde gölet kısmı da yapılara doğal bir vurgu katarken sıcak havalarda içeriye gelen havanın soğutulduğu bir sistem olarak kullanılıyor. Bu gidi sistemlerle sertifikaya layık görülmüş olan plaza, bütünüyle doğal ve doğa ile tasarlanmış bir proje olmayı başarmış.

Chaoyang Park Plaza / MAD Architects

© Hufton+Crow

Pekin’in klasik ve geleneksel şehir yapısıyla bir iletişim olarak tasarlanan Chaoyang Park Plaza için MAD ekibinin kurucusu Ma Yansong: ‘’Modern şehirlerde yapay yaratım olarak mimarlık, kentin, gücün ve teknolojik gelişmenin bir sembolü olarak görülüyor. Doğa bundan bağımsız bir varoluş içerisinde. Doğal ve mimarinin bir bütün olarak tasarlandığı, kişinin ruhsal arayışlarına hitap eden atmosferin üretildiği geleneksel Doğu şehrlerinden tamamen farklı bir yaklaşım…Biz de doğal ve yapay arasındaki sınırı bulandırmak ve birbirlerini düşünerek tasarlandığını hissettirmek istedik. Böylelikle, modern mantıkta yer alan doğanın korunması veya yok edilmesi tartışması ortadan kalkıyor; insan ve doğanın birlikte var olabileceğini anlarsak. İnsan davranışı ve duygusu doğanın bir parçası, doğa da bunun başladığı ve bittiği yer…Biz klasik Doğu şehirlerinin yaratım felsefesi ve bilgeliğine yaklaşabilecek farklı tarzda bir şehir deneme ve yaratma imkanına sahibiz.’’

 


RELATED POST

  1. […] olan ‘Shanshui City’ anlayışının bir tür dışavurumu olmuş aynı zamanda -bu ekibin Chaoyang Park Plaza projesinde karşımıza çıkan yaklaşımı. Tasarımda kasıt, doğanın formlarına referans […]