READING

Bishan Kültür ve Sanat Merkezi

Bishan Kültür ve Sanat Merkezi

Bishan Kültür ve Sanat Merkezi - Tanghua Architect & Associates

©ARCH-EXIST

Mimar: Tanghua Architect & Associates
Yer: Bishan Qu, Chongqing Shi, Çin
Yapım yılı: 2016

Chongqing’te Bishan kentinin Central Park Gölü’nün kuzeyindeki arazisiyle Bishan Kültür ve Sanat Merkezi, 2016 yılında tamamlanmış. Tanghua mimarlık ofisi imzalı yapı, Chongqing Yeşil Ada Bölgesi’nin en eski, en önemli kamuya hizmet eden kompleks projesi. Bunun yanında bulunduğu alana formu ve tasarım yaklaşımıyla güçlü bir gönderme yapan mimariye sahip.

Bishan Kültür ve Sanat Merkezi - Tanghua Architect & Associates

©ARCH-EXIST

”…Geçmişte insanlar bu dağların yeşimtaşı gibi yeşil olduğunu ve gözüktüğünü, bu taş için bir kaynak olduklarını söylerler. Sonuç olarak buraya Bishan, yani yeşimtaşından yapılan dağ adını vermişler. Bishan Kültür ve Sanat Merkezi de bu antik tanımı yeniden yaratıyor. Tasarım, bulunduğu çevrenin karakterini yansıtıyor. Biz buranınn bir yapıdan çok bir ‘yer’ olmasını istedik…”

Bishan Kültür ve Sanat Merkezi - Tanghua Architect & Associates

©ARCH-EXIST

Alanda birbirine karşılıklı konumlandırılmış 3 kitle bulunuyor; aralarında bir vadi oluşturuyor. Böylelikle doğasıyla ilham veren bir yakınlık kurarken, kitleleriyle kendi topoğrafyasını, peyzajını oluşturuyor. Kitleler vadilerin eğilimine göre kesilmiş hissi veriyor. Yaratılan yeni vadilerle de etraftaki kamusal alanları birbirine bağlıyor.

Arazinin üstüne yapının 2. katından fırlayan bir platformla dokunuyor. Bu platform üç kitleyi birbrine bağlayan bir hacmi oluşturuyor. Bu gibi özellikleriyle Doğasına, bulunduğu şehre ve kültürüne olan ilgisiyle Bishan Kültür ve Sanat Merkezi, sağlam bir mimari karaktere sahip.

Aksonometrik

Bishan Kültür ve Sanat Merkezi, üç ana kısma ayrılmış: ana mekan, ikincil mekan ve ulaşım alanı. Tüm kısımları bağlayan yer ise yukarıda bahsettiğimiz platform. Hacimler bunun etrafına dağıtılmış. Yapının güneyinde geniş bir tiyatro bulunurken; konferans odaları, kültür merkezi ve diğer işlevleri batıda toplanmış. Bu sebeple farklı yerlerden girişe elverişli bir tasarım, ziyaretçiler platformdan farklı kitlelere yönlendiriliyor. Platformun altında da tüm hacimler bağlı ve burası servis alanı olarak yapıya hizmet ediyor.

Bishan Kültür ve Sanat Merkezi - Tanghua Architect & Associates

©ARCH-EXIST

Yapının formu, içeride ve dışarıda farklı dokuda cepheler oluşmasına iten bir etken aynı zamanda. Dış cephede cam perde duvarla örtülen yapıyı gri ızgaralar kaplıyor; batı yönüne karşı bir güneş kontrol elemanı olarak davranıyor. Bunlara ek olarak kullanılan ve cephede bütün bir yüzey oluşturan metal paneller, cepheye ızgaralarla birlikte modern, yalın bir görünüm sağlıyor. Cephedeki hareket, içeride değişen mekanları da vurguluyor. İç cepheye geldiğimizde metal levhalar ve alüminyum mesh ile kullanılan camlar ‘buz çatlağı’ adı verilen geleneksel Çin desenlerinden birini yaratıyor.

Bishan Kültür ve Sanat Merkezi - Tanghua Architect & Associates

©ARCH-EXIST

Cepheleriyle oluşturduğu dikkat çekici elmas görünümü, tarihi değeri simgeleyen formu ve yarattığı vadileriyle çevresinin her türlü değer ve karakteristiğine vurgu yapan tasarım, tüm bu değerlere saygılı bir kültür odağı haline gelmeyi başarıyor.


RELATED POST