Garanti BBVA Teknoloji Kampüsü

Garanti BBVA Teknoloji Kampüsü / ERA Architects

©Cemal Emden

Mimar: ERA Architects
Yer: İstanbul, Türkiye
Yapım yılı: 2012-2018

İstanbul’un Pendik ilçesindeki Garanti BBVA Teknoloji Kampüsü, Sabiha Gökçen Havalimanı’nın yakınında bulunan eski bir endüstriyel kimyasal fabrika arazisini bir teknoloji kampüsüne dönüştürüyor. Proje, arazi çevresindeki doğal topoğrafyadan hareketle çevresindeki organize olmamış kentsel dokuya net bir kontrast yaratma arzusundan yola çıkan bir tasarım anlayışına sahip. Bu bağlamda kampüs yapının hacimlerini örten birkaç yapay tepenin üzerine hafifçe yerleşen ve çalışma mekanlarını barındıran ‘kristal’ bir ana hacimle tasarlanmış.

Garanti BBVA Teknoloji Kampüsü / ERA Architects

©Cemal Emden

Birçok işlevi bünyesinde barındıran kampüs, eski arazisinde, yaklaşık olarak 142.000 metrekarelik bir alana yayılıyor. Yapının programı ise üç ana bölüme ayrılmış: 53.500 m² açık ofis, 16.000 m²  konferans salonu, eğitim alanları ve kafeteryalar; 72.500 m² ise otopark alanı, veri merkezi, spor merkezi, ortak alanlar, arşivler ve servis alanları. Bütün bu kompleks 4000’den fazla çalışan için esnek ve etkileşimi cesaretlendiren bir çalışma alanı oluşturmayı hedef ediniyor. Bu bakış açısıyla Garanti BBVA Teknoloji Kampüsü bünyesinde iş ve sosyal anlamda birçok işlevi harmanlayarak çalışanları teşvik eden bir kampüs yapısı yaratıyor.

Garanti BBVA Teknoloji Kampüsü / ERA Architects

©Cemal Emden

Garanti BBVA Teknoloji Kampüsü’nün ana hacmi kampüs içinde bölümlendirilmiş. Bu ‘kristal’ hacmin farklı bölümleri farklı yapay tepeler üzerine oturtulmuş ve her bölüm birbirine asma köprüler ve giydirme cam duvarlar ile birbirine bağlanmış. Sonucunda 30 metreden fazla olan açıklıklarla bölünmüş tek bir kütle yaratılmış. İki adet oditoryum (600 ve 200 koltuklu), eğitsel toplantı alanları, kafeteryalar, oturma salonları, veri merkezi gibi işlevleri barındıran ana hacim böylece alanın farklı noktalarında asma köprüler ve tepelerle çevrili avlu benzeri açık alanlar yaratıyor. Bu yapıyı elde edebilmek için yapının ana strüktürü ofis katlarında betonarme plak döşeme; alt katlarda ise açıkta bırakılmış çerçeve strüktür olarak kurgulanmış. Yapının dış çeperini kaplayan ofis mekanları ise 4,5 ila 11 metre arası değişen uzunluklarda konsol çalıştırılmış.

Garanti BBVA Teknoloji Kampüsü / ERA Architects

©Cemal Emden

Yapının ofis hacimlerinden en geniş konsol çıkılmış alanlar, yapının betonarme strüktürüne ek olarak  çatıya yerleştirilmiş büyük kompozit kirişlerle desteklenmiş. Bu kısımların ek bir strüktür ile desteklenme sebebi dört katlı ofis bloğunun, zemindeki yapay tepelerden birinde bulunan oditoryuma geniş açıklıklı hacmi sağlamak için ana strüktürle kısmi olarak desteklenmesi. Yapı böylece hem büyük açıklıkları hem de dayanıklı bir taşıyıcı sistemi sağlıyor.

Kampüsün çalışma alanları için en önemli kriterler esneklik, gün ışığının en verimli düzeye çıkarılması ve şeffaflık. Bunları sağlayan bir kurgu olarak; yapıda ofis alanlarına erişim, kullanıcıların dolaştığı ve aynı zamanda vakit geçirip sosyalleşebilecekleri bir dizi açık avlu ile düzenlenmiş. Açık avluların etrafı da köprülere yerleştirilmiş, bu nedenle yapıya ilginç manzaralar veren, dinlenme mekanları ile kurgulanmış. Şeffaflık ise çalışma alanlarını şehirle bütünleştirmek; kullanıcıların etkileşime girmelerini sağlamak ve yıl boyunca yapı içinde farklı deneyimler yaratmak için benimsenmiş.

Garanti BBVA Teknoloji Kampüsü / ERA Architects

©Cemal Emden

Yapıya kullanıcı yaklaşımı ise yapay tepeler arasında dalgalanan bir yol aracılığıyla sağlanıyor. Dış mekandaki bu kıvrımlarla ilerleyen sirkülasyon şeması, iç mekanda da devam ettiriliyor. Yapının içerisi de aynı yolculuk deneyimine izin verecek şekilde tasarlanmış. Topoğrafya üstündeki ana hacmin bölümlendirilmesi bu sirkülasyon şemasına olanak sağlayacak bir kurguyla düzenlenmiş. Yapı zemin kotunda yapay topoğrafya arasında avlularla duraklar yarattığı serbest sirkülasyon şemasını, ana cam kütlenin iç mekanında bölümler arası köprüler ve avluya bakan sosyal hacimlerle yaratıyor.

Garanti BBVA Teknoloji Kampüsü / ERA Architects

©Cemal Emden

Yapı, aydınlatma ile entegre dinamik güneş kırma özelliğine sahip tek ve çift cidarlı cephe sistemlerinden, iç mekanlara yüzde yüz temiz hava sağlayan özel ısıtma ve soğutma sistemlerine kadar, genel anlamda sürdürülebilirlik prensiplerini tasarımın bir parçası haline getirmiş. Cepheler, kampüs yoğun trafiğe sahip karayolları ile çevrelenmiş olduğu için, yüksek seviyede ısı ve ses yalıtımı sağlayacak şekilde düşünülmüş. Son olarak avlularda bulunan havuzlar da, yapının vistalarını geliştirirken, sıcak mevsimlerde ısı kazanımını azaltmak; dış mekanda ve cam cephelerde soğutma etkisini arttırmak için kampüse entegre edilmiş. Proje aynı zamanda yağmur suyunu toplayıp peyzaj sulaması için kullanıyor.

Garanti BBVA Teknoloji Kampüsü / ERA Architects

©Cemal Emden

Eski kimyasal fabrika arazisinde toprağı kirlilik açısından detaylıca kontrol edilen ve kalıntıları geri dönüşüme gönderen süreçlerle ilerleyen kampüs tasarımı, bu bağlamda yalnızca sürdürülebilir bir yapı olmaktan öte çevre dostu bir tasarım sürecine de sahip. Aynı zamanda Garanti BBVA Teknoloji Kampüsü, Türkiye’deki en büyük yeşil çatı sistemi uygulamalarından birini barındırıyor. Çevre dostu yaklaşımlarla şekillenen tasarım anlayışı ve tasarımın kendisiyle bütünleşen sürdürülebilir yapı sistemleri ile kampüs, LEED Gold sertifikasına layık görülmüş.


RELATED POST