READING

Skolkovo Bilim ve Teknoloji Enstitüsü

Skolkovo Bilim ve Teknoloji Enstitüsü

Skolkovo Bilim ve Teknoloji Enstitüsü - Herzog & de Meuron

© Iwan Baan

Mimar: Herzog & de Meuron
Yer: Skolkovo, Moskova, Rusya
Yapım yılı: 2018Herzog & de Meuron tarafından tasarlanan Skolkovo Bilim ve Teknoloji Enstitüsü, Rus Hükümeti’nin teşviği sonucunda ortaya çıkan bir proje. Rusya, Kremlin’in 17 kilometre batısında bulunan Skolkovo’yu Moskova şehir merkezinin dışında global bir teknoloji, araştırma ve bilim merkezi olarak yeniden kurgulamayı amaçlıyor. Bu proje kapsamında bölgeye pek çok yeni şirket genel merkezi, okul, enstitü ve üniversite inşa edilmiş. Skolkovo’da bu amaçla kurulan yeni bir üniversite olan Skoltech Üniversitesi, dünyaca tanınan bir araştırma ve eğitim merkezi olma misyonuna sahip. 

Skolkovo Bilim ve Teknoloji Enstitüsü - Herzog & de Meuron

© Iwan Baan

Rus Hükümeti amaçladıkları global Skolkovo hedefine ulaşabilmek için bölgenin tüm masterplanını yeniden hazırlamış. Skolkovo, Sovyet döneminde inşa edilen kapalı, kendi döngüsü içinde hayatını sürdüren yerleşim bölgelerine benzemiyor. Aksine yeni yerleşim bölgesi Moskova’nın altyapısını kullanıyor ve kültürel olarak Moskova hayatından özellikleri bünyesinde barındırıyor. Bu sayede Skolkovo, her yaş ve branştan insana hitap eden karışık bir demografik yapıya sahip. 

Skolkovo Bilim ve Teknoloji Enstitüsü - Herzog & de Meuron

© Iwan Baan

Skolkovo genel olarak beş bölgeye ayrılmış. Her biri kendi içinde kentsel bir ada gibi işleyen bölgeler tek bir forma ve spesifik bir fonksiyona sahip. Her bir bölgenin tasarımı için farklı bir mimar ile anlaşılmış. Bu sayede her bölgenin kendine has bir karakteri ve atmosferi var. 

Skolkovo Bilim ve Teknoloji Enstitüsü - Herzog & de Meuron

© Iwan Baan

Herzog & de Meuron, odağında Skoltech Üniversitesi’ni bulunduran 3. Bölgenin tasarımını üstlenmiş. Doğu Kanadı, Agora ve Batı Kanadı olmak üzere üç dairesel kütlenin bir araya gelmesiyle oluşan üniversite yapısı hem bulunduğu 3. Bölgenin hem de Skolkovo’nun temel taşı olarak dikkat çekiyor. Skolkovo Bilim ve Teknoloji Enstitüsü’nün doğu yakası basit bir forma sahip. Yapı, dairesel kütleler ile dikdörtgensel blokların bir araya gelmesi ile oluşuyor. Her bir kütle, içinde barındırdığı programa göre şekilleniyor. 

Skolkovo Bilim ve Teknoloji Enstitüsü - Herzog & de Meuron

© Iwan Baan

Enstitüdeki akademik ve kamusal alanların tamamı yapının en dışında bulunan 280 çapındaki halka ile çemberin içinde bulunan iki küçük halkanın içine yerleştirilmiş. Yapının dairesel şekli, tüm birimlerin tek bir düzlem üzerinden birbirine bağlanmasını sağlıyor. En dıştaki halkada akademik ofisler, idari ofisler ve toplantı alanları bulunurken; içerdeki küçük halkalarda ana oditoryum ve derslikler var. 

Skolkovo Bilim ve Teknoloji Enstitüsü - Herzog & de Meuron

© Iwan Baan

Yapıyı çevreleyen dairesel alanın içinde ise mekanlar daha ortagonal, dama tahtasını andıran bir grid boyunca yerleştirilmiş. Laboratuarlar ve akademik araştırmaların gerçekleştiği atölye alanları bu gridin içinde birbirini tekrar eden dikdörtgensel kütlelerin içine entegre edilmiş. Gün ışığından olabildiğince faydalanabilmek üzere yapı doğu-batı doğrultusuna göre yönlendirilmiş. Tasarlanan laboratuvar blokları 7×7 lik bir strüktürel gride sahip. Bu sayede laboratuvarların 21 metrelik veya 28 metrelik değişken açıklıkları var. Laboratuvarların böylesine düzenli bir grid etrafında kullanılması, içeride üretilen mekanlara esneklik katıyor ve laboratuvarlar farklı amaçlara hizmet edebilecek şekilde kullanılabiliyor. Yapının bodrum katında ise ek araştırma odaları ve teknik hacimler bulunuyor ve bodrum katı yerin altından tüm enstitüyü birbirine bağlıyor. 

Skolkovo Bilim ve Teknoloji Enstitüsü - Herzog & de Meuron

© Iwan Baan

Skolkovo Bilim ve Teknoloji Enstitüsü’nü oluşturan halkalar ve blokların bir araya gelme biçimleri tasarıma özgün bir karakter kazandırmış. En dışardaki halka tüm tesisi çevrelerken, iç katmanda bulunan küçük halkalar bazı noktalardan blokların içine giriyor ve yapının içinde ufak avlular oluşturuyor. Yapı oldukça monolitik gözükse de, sokak kotunda oldukça geçirgen bir yapıya sahip. Enstitünün içindeki avluların tamamına sokak kotundan erişilebiliyor. Bu avluların en büyüğü olan Merkez Avlu tüm halka ve bloklardan gözüküyor. Her bir avlunun farklı bir karakteri var. Bazı avlular halkaların altından birbirine bağlanırken bazıları bloklar ile ilişki kuruyor. 

Skolkovo Bilim ve Teknoloji Enstitüsü - Herzog & de Meuron

© Iwan Baan

Enstitüyü oluşturan tüm kütleler güneş kontrol elemanları ile kaplanmış durumda. Bu sayede hem tüm cephelere ortak bir mimari dil kazandırılmış hem de içeri giren güneş ışığı kontrol altına alınmış. Halkaların içinde doğal meşe zemin ve duvar kaplaması kullanılırken, bloklarda vinil ve alüminyum tercih edilmiş. 
RELATED POST