Endesa Pavyonu

Endesa Pavyonu - IAAC

©Adria Goula

Mimar: Katalonya Gelişmiş Mimarlık Enstitüsü (IAAC), Mimar Rodrigo Rubio ve Miguel Guerrero
Yer: Barselona, İspanya
Yapım yılı: 2011

Endesa Pavyonu, Barselona marina bölgesinde yer alan güneşten sağladığı enerjiyle kendi kendine yeten bir bina olma özelliği taşıyan bir yapıdır. Proje tasarlanıp inşa edildikten sonra asıl amaç pavyonun ”akıllı enerji yönetimi” konseptli projelerin gözlemlendiği ve sistemlerinin test edildiği bir kontrol odası olarak kullanılmasıydı.

Endesa Pavyonu - IAAC

©Adria Goula

Çok ölçekli geniş çaplı bir projenin prototipi olan Endesa Pavyonu, enerji yönetimi ile ilgili oldukça gelişmiş sistemler kullanıyor. Bunlardan biri modüler olan cephe elemanları. Bu cephe elemanları, fotovoltatik kazanıma duyarlı, güneş ışığından korunmayı sağlayan, yalıtım malzemesi özelliği gösteren, pasif havalandırma sistemlerine destek olan ve tabiki birer cam görevi görüp içerinin aydınlanmasına olanak sağlayan gelişmiş yapı elemanları. Güneş tuğlası olarak araştırabileceğiniz yapı elemanlarıyla bu özellikleriyle benzerlik gösteriyor Endesa Pavyonu’ndaki sistemler.

Endesa Pavyonu - IAAC

©Adria Goula

20. yüzyıl mimarlarının en önemli mimari tutumlarından olan ”form follows function” yani ”fonksiyone göre form belirleme” anlayışı Endesa Pavyonu’nda ”form follows energy” yani ”enerji yönetimine göre form belirleme” olarak benimsenmiş. Bu da bir yapı tasarlama süreci için oldukça ilginç ve yeni bir yaklaşım.

Endesa Pavyonu - IAAC

Sistem Kesiti

Yukarıda bahsettiğimiz akıllı cephe sistemleri, solar rotayı takip edecek şekilde tasarlanmış: güneye doğru geçirgen ve aktif halde; kuzeye göre ise koruyucu ve kapalı halde. Cephe elemanlarının ısıya karşı olan bu davranışı pavyonu saran çevresel ve iklimsel etkenleri gözlemlenir kılıyor. Bir prototip özelliği taşıdığı içinse oldukça yeterli ve önemli bir özellik.

Endesa Pavyonu - IAAC

©Adria Goula

Özet olarak Endesa Pavyonu için gereken ”akıllı yapı” seviyesini sağlayan ve bunu yapının geneline yayabilen tek bir önemli elemana sahip bu yapı. Bu eleman aynı zamanda pavyona özgün bir görünüm katıyor.