READING

Paper-Being / Nida Ekenel

Paper-Being / Nida Ekenel

Nida Ekenel / İstanbul Teknik Üniversitesi / Bitirme Projesi – Güz 2018

Paper-Being / Nida EkenelSketchbooks are like dated litmus papers.

Eskiz defterleri turnusol kağıtlarından oluşan bir günlük.

 

Material world continues. It is endless and it is ubiquitous. Materials, however, is now more associated with obsessions and possessions. Rather then properties, their continuity can be projected as complex relations between things. Perhaps, this shift of the perception from commodities to connections may reconstruct the ecology we live in. Rejecting the repeated anthropocentric urbanisation in modern cities, materials – something far less anthropocentric [1] – can be cast as the main character of architecture. Thus, the architecture is reduced to the materials in action, rather than invited to serve human-being.

Paper-Being / Nida Ekenel

Exploded paper-being / Travel of the paper

Maddeyi sahip olunan eşyalar, bitkileri dokunulmaması gereken doğa, hayvanları günlük işleri kolaylaştırmak için birer araç olarak sınıflandırdığımızda yaşadığımız şehirler içine hapsolduklarımız. Maddeyi emtia dışında, şeyler arası sıra dışı ilişkiler olarak algılayabilirsek; fenomenal gerçekliği farklı bir şekilde yapılandırmaya başlarız. Herkesin kolaylıkla tanık olabildiği madde, fiziksel boyutta ilişkinin asla kopmadığı türler arası bir iletişime dönüşürken zihnimizin koyduğu sınırlar aşınmaya başlar. İnsanın her şeyin merkezinde olduğu bir dönemde – insan merkezli olmaya en uzak varlık olarak maddeyi[1] – kent sahnesinde mimarlığı ve hayatı kuran bir başrol olarak düşünebilir miyiz? Böyle bir senaryoda mimarlık, insana hizmet etmektense maddenin performansı kadar yalın bir gösteriye dönüşebilir mi?

Paper-Being / Nida Ekenel

Under formation / paper re-making

Materials that are cast to build life are called the matter-being. Here, the life is stimulated by papers in the first place. Paper is light, neither dead nor alive, and it has the capacity to store knowledge that is essential for cognitive evolution. Paper-being, in this case, builds life in the neighbourhood for the city actors to perform. Any action is performance in the city and the performance requires connections. As connections make individual actors more powerful in the city, the paper-being aims to build a network of actors.

Paper-Being / Nida Ekenel

Formwork IV

Hayatı yapılandırmak için rol alan maddelere madde-varlıklar denir. Burada, rıhtım ekosisteminin öncüleri kağıtlar… Kentlerin yapılandırıldığı diğer maddelerden farklı olarak, kağıt hafiftir. Liflerinden dolayı ne tamamen cansız, ne de belli yaşamsal fonksiyonları kendi başına yerine getiremediği için tamamen canlıdır. Ara bir tür olarak kurgulanabilecek kağıt-varlıklar, enformasyon depolayabilme özelliğinden ötürü belli bir dönem bilişsel evrimin öncülüğünü yapmıştır. Kağıt ile sıkı bir ilişkisi olan Kadıköy’de kağıt-varlıklar, kent aktörlerinin performansları için bir ilk tetikleyici olurlar. Kentteki herhangi bir performans, çevresindeki diğer şeylerden bağımsız gerçekleşemeyeceği için, ilişkilere gereksinim duyar, onları doğurur. Kentte tekel olmanın popülerleştiği günümüz şehirlerinde, etkilerinin zor göründüğü aktörlere birey bazındansa bulundukları ilişkiler bağlamında bakarsak, onları halihazırda olduklarından daha etkin ve güçlü hale getirebiliriz. Böyle bakıldığında kağıt varlıklar, bu ilişki ağının sayesinde, aktörlerin sayısının ve etkisinin arttığı daha çoğulcu şehirlere olanak sağlarlar.

Paper-Being / Nida Ekenel

Scenes of the performance

You are invited to go through pages of a study that was designed on paper [with sketches], from paper [used as a material], thus had never been outside a paper and eventually evolved into a book [out of papers]. Books are powerful tools, tools that can share knowledge, make people interact and lead to construct new ideas. Victor Hugo mentions because it endures for longer, a printed book has murdered architecture irreversibly.

Paper-Being / Nida Ekenel

Inside the paper

Sizi kağıt üzerinde karalanmış, kağıttan türeyen, kağıt-varlıkların konu olduğu yani daha önce kağıt dışına hiç çıkmayan sayfaları karıştırmaya davet ediyorum. Sayfalar çalışmanın sonunda bir kitaba dönüştü, belki bir daha dönüşecek. Kitaplar, iletişim kurup paylaşabildiğimiz, yeni düşünceler inşa edebileceğimiz güçlü araçlar. Victor Hugo’nun değişiyle matbaanın doğuşuyla kitap, mimarlığı geriye dönüşü olmayacak şekilde öldürmüştür; daha ucuza mal olduğu ve daha uzun dayanabildiği için.

Paper-Being / Nida Ekenel

Scanning paper-being


Paper-Being / Nida Ekenel

Paper-Being

these aren’t fables
between pages
my book’s ageless
and it’s pageless
so judge me by the page
but not by my cover
like it or not,
I live by the book [2]

Paper-Being / Nida Ekenel

Section BB’ – Paper re-making process

[1] Tim Ingold
[2] King Gizzard Lizard King Wizard


RELATED POST