READING

The Screen / Ediz Demirel

The Screen / Ediz Demirel

Ediz Demirel / İstanbul Teknik Üniversitesi / Bitirme Projesi – Bahar 2018

The Screen / Ediz Demirel

Yapı Ankara’nın tarihi gelişim hattının önemli bir kavşak noktasında yer alıyor. Kullanıcılar; 

  • Firma, şahıs ve organizasyonların sosyal medya işlerini ürüten ofisler
  • Medyaya bağımsız içerik üreticileri
  • Dergi çıkaranlar, radyo programı yapanlar
  • Medyada reklam ve tanıtım hizmetleri veren ofisler vb.

The Screen / Ediz DemirelTasarım sürecini bir heykelin biçimlenmesi gibi ele aldım. Kütlenin şekillenmesinde arazideki mevcut ağaçların durumu önemli bir girdi oldu. Kütle; arsadaki ağaçlar, muhtemel akslar ve orta avlu mekanlarının boşaltılması ve ortaya çıkan kütlelerin kenarların keskin bitişlerinin yumuşatılması ile meydana geldi.

Programdaki dört tip mekan var;

  • Kamusal ve kentle temas eden arayüz mekânları
  • Çalışma mekanları
  • Karşılaşma mekanları
  • Servis mekanları

 

Dolaşım hattı tüm yapıların içerisinden geçiyor. İkinci katta da yapılar bu hat üzerindeki köprüler ile bağlanıyor. Kuzey güney arasındaki kot farkı sayesinde güney taraftaki yapılar sokak kotundan avluya geçişi engellemeden zemin katta birbirlerine bağlanıyor. Kompleks genelinde 3 adet düşey sirkülasyon yangın kaçış mesafelerine uygun olacak şekilde konumlandırıldı.

The Screen / Ediz Demirel

Kesitler

İç avludan algılanan cephe kompozisyonlarında temel geometrik formaları kullanarak ölçek ve oran varyasyonları ile karmaşıklık ve çeşitlilik yaratmaya çalıştım.

Tasarımın sokak dokusu ve çevresi ile ilişkisi

Cepheleri çevresi ile birlikte ele aldım ve büyük bir kompleksi parçalanmış yapılar ile içinde bulunduğu kent dokuna eklemlenmesi ve yerine uyum sağlamasına dikkat ettim. Kent içinde hem yaya geçirgenliğini sağlamaya hem de sokak cephesi boyunca görsel ritmi korumaya çalıştım. Mekân atmosferini daha iyi yansıtabilmek için yapıyı içindeki yaşamla birlikte tasvir ettim. 

1:200 parça maketler

Tüm ofis mekanlarının bulundukları kottan doğrudan çıkabilecekleri açık alanlar ve teraslar bulunuyor. Teraslar bazı binaların çatılarında bulunan; çalışanların dinlendiği yeme içme yerleri olan bir mekan. Bu terasların üzeri boşluklu kaset bir üst örtü ile kısmen korunaklı ve yer yer bu kasetlerin bazıları asma tipi bitkilere saksı görevi görüyor. Bu bitkilendirme ile örtü terasların kendine özgü atmosferini yaratıyor.

The Screen / Ediz Demirel

Perspektif Kesitler

Ofis binalarında sirkülasyon hattının yola bakan tarafında ıslak hacimler düşey sirkülasyon ve şaft; avluya bakan tarafında çalışma, dinlenme, ve toplantı alanları bulunuyor. Açık ofis mekanları içerisinde toplantı ve dinlenme mekanları akustik perdeler ile ayrılıyor ve mekan kullanımında esneklik sağlıyor.

The Screen / Ediz Demirel

Perspektif Kesitler

Avlu mekanı binalar arasındaki 5 giriş ile sokağın devamı gibi bir meydan niteliğinde. Amfi basmaklarının çevresini saran örtü strüktürü yazın güneşten ve kışın yağmurdan koruma sağlıyor. Amfi basamaklarının ortasında projeye de ismini veren hafif bir ekran strüktürü yer alıyor. Bu yansıtma ekranı konuşmalar veya sinema akşamları için kullanılıyor ve gün içinde bir medya arayüzü oluyor. Avlu kotunda örtünün çevresindeki acil durum yolunun izdüşümünde bodrum katta otopark yolu mevcut.

The Screen / Ediz Demirel

Sistem Kesiti ve Detay Çizimleri

İkinci katta yapıları birbirine bağlayan çelik strüktürlü cam köprüler aynı zamanda hava kanallarının da çekirdeğin olduğu binadan yan binalara geçişini sağlıyor.Ağaç köklerini muhafaza edebilmek için ağaçların çevresinde 9m çapında alan bırakıldı. Ayrıca çatılardan toplanan yağmur suyunu ağaç köklerine yönlendirdim.

1:200 maket fotoğrafları

 

Vaziyet maketi fotoğrafları

 

Sistem maketi fotoğrafları

 

Malzeme denemeleri

 

Görseller


RELATED POST