READING

SM Evi / Mimarlar ve Han Tümertekin

SM Evi / Mimarlar ve Han Tümertekin

SM Evi / Mimarlar ve Han Tümertekin

Mimar: Mimarlar ve Han Tümertekin
Yer: Ayvalık, Çanakkale
Yapım yılı: 2004-2006

SM Evi, Mimarlar ve Han Tümertekin tarafından 2004 yılında tasarlanmış. Çanakkale’nin Ayvalık ilçesinde Büyükhüsun adlı bir köyde yer alan konut projesi, 2006 yılında tamamlanmış. Bir yamacın tepe noktasına kurulmuş olan köyün, yamaca ilerleyen daha seyrek bir yapılaşmaya sahip olan kısmına konumlandırılmış ev, bir tarafı yamaç olan arazisinde köyün eşsiz manzarasına panoramik görüntüler veren ince uzun, taş çatısıyla dikkat çeken bir tasarıma sahip.

SM Evi / Mimarlar ve Han Tümertekin

Yapının tasarım süreci ilk olarak işverenin ekibin yine Büyükhusün Köyü’ndeki başka bir işi olan B2 Evi’ni görmesi ile başlıyor. İşveren, bu projeyi görsükten sonra Mimarlar ve Han Tümertekin ekibinden taş ve camdan oluşan bir ev tasarlamasını talep etmiş. Bunun üzerine ekip, B2 Evi’nin tasarım sürecinde de olduğu gibi, topoğrafyaya ve bulunduğu köye ait olan bir yapı hedefiyle SM Evi’ni tasarlıyor. Ev tasarımı, yamacın tepesinden başlayarak eğimle beraber seyrelip sakinleşen ve keskin şevlerle topoğrafya dönüşerek sahile uzanan köyde yerel çevreye ve topoğrafyaya ait bir yapı ortaya koyuyor: tasarım süreci için de temel kaygı yapının bölgeye ait kılınması. İkincil olarak da alanın yamaçlar arasındaki peyzaja ve denize bakan eşsiz manzarasını kullanmak.

SM Evi / Mimarlar ve Han Tümertekin

Mimarlar ve Han Tümertekin ekibi, arazi eğimini lineer bir şekilde kesen ve köyün karakteristik özelliği haline gelmiş bu manzarayı olduğu gibi görme imkanı sağlayan bir yapı tasarlıyor. Kuzeyinde köy yolu ve güneyinde keskin yamaç ve manzarayla sınırlanan SM Evi, yol kotunun altında kalarak doğal bir sınırla köyden ayrılıyor ve bu yola paralel hacimlenen, ince uzun bir yapı kurguluyor. Kısacası totalde yaklaşık 52 metre uzunluğundaki yapının bu uzun hacmi, köy yolu ile biçimlendirilmiş. Batıdan doğuya doğru yükselerek giden bu yol, tasarımda arsanın iki noktasındaki kesişimleri tanımlayan öge haline gelmiş. Arsa ile yolun batı sınırındaki kesişimleri, yapının oturduğu kotu; doğusundaki kesişimleri de çatı örtüsünün kotunu tanımlıyor. Böylece yol boyunca ilerlerken yapının çatısı belirmeye başlıyor.

SM Evi / Mimarlar ve Han Tümertekin

Yapı, içinde bulunduğu peyzajın arasında, çevreden ve yoldan öncelikli olarak çatısı ile algılanıyor. Evin dikkatleri ilk olarak üzerine çeken kısmı taş çatısı. Bu çatı, çevresindedeki kiremit çatılardan farklılaşıyor. Bu bakımdan aslında çevresine göre daha farklı bir mimari dil ortaya koyan çatı, taş kurgusuyla çevre dokusunu bozan bir sivrilme olmaktan çıkıyor. Tam aksine bu çatı kurgusu çevrede ne denli güzel bir çatı karakteristiği oluşturulabileceğini gösteren bir öge haline geliyor.

Dört kişilik bir ailenin kalabalık çevresi ile birlikte vakit geirebileceği bir ev olarak SM Evi’nin iç mekanı da ekibin B2 Evi tasarımda olduğu gibi kesintisiz bir şekilde devam edecek şekilde kurgulanmış. Evde iç mekan dış mekan arasında bütünlük oluşturabilme adına da tamamen cam cepheler kullanılıyor. Bu cam cepheler, aile ve dostlarının evin içinde de manzarasının tadını çıkarabilmesini sağlıyor.

SM Evi / Mimarlar ve Han Tümertekin

Yapının tasarımı, kabalık ve çok çeşitli bir kullanıma göre şekillendirilmiş. Tasarımda yapı kuzey sınırdan itibaren sırasıyla ‘açık’, ‘kapalı’, ‘yarı açık’ ve tekrar ‘açık’ olarak farklı bölümlere ayrıştırılmış. Kademeli olarak ilerleyen bu dilim-hacimler, evin farklı kullanımlarına elverişli farklı karakteristikte mekanlar yaratıyor. Farklı açıklık dereceleri arasında birer duraksama noktası olarak yanyana dizilmiş bu farklı mekanlar tasarlanırken en önemli noktalardan biri de evin ön ve arkası arasındaki gerçigenliği sağlayabilmek olmuş. Bu nedenle yapının yalnızca manzaraya bakan değil; evi saran tüm cepheleri cam olarak kurgulanmış: yapı fiziksel ve görsel olarak geçirgen.

SM Evi / Mimarlar ve Han Tümertekin

Mekanlar dizisi olarak kurgulanmış ev, evin ön ve arkasında bulunan, çelik kolonlarla cam cepheler arası ilerleyen koridorlarla birbirine bağlanıyor. Bu farklı hacimler de, 160 cm’de bir tekrarlanan strüktür nedeniyle, 160 cm katları olarak farklı büyüklüklere sahip. Çelik strüktür, 160 cm’lik aks sitemi içerisinde perde duvarlarla desteklenmiş. Perde duvarlar, hacimleri dilimliyor ve yapının tek katlı olma halini vurguluyor. Yapım aşaması ve tekniklerin sınırlarını tanımlayarak endüstriyel ile yereli ayıran çelik çerçeveler, yapının kuzey sınırını oluşturan taş duvar sayesinde köy yolunda ayrılıyor. Zeminde devam eden taş duvar, evin sırtında yükseliyor ve çelik konstrüksiyon üzerine oturarak evi örtüyor.

SM Evi / Mimarlar ve Han Tümertekin

Mimarlar ve Han Tümertekin ekibinin 2004 ve 2006 yılı olmak üzere art arda tamamlanan iki ev  projesi, B2 Evi ve SM Evi, bulunduğu yere ait olma hedefindeki tasarım algısına iki farklı örnek teşkil ediyor. Sadelik, yerellik ve alanın karakteristik özelliklerini tasarım süreçlerine entegre eden  bir konut tasarımı olarak SM Evi, Büyükhüsun Köyü’ne bu ögelerle farklı fakat bir o kadar da ‘oralı’ bir mimari ortaya koyuyor.


RELATED POST