READING

Beşiktaş Balık Pazarı

Beşiktaş Balık Pazarı

©GAD

Mimar: GAD ve Gökhan Avcıoğlu
Yer: Beşiktaş, İstanbul, Türkiye
Yapım yılı: 2008-2009

Beşiktaş’ın en önemli sembollerinden biri olan Balık Pazarı, 2008 yılında GAD ve Gökhan Avcıoğlu tarafından yenilenmiştir. Eski balık pazarının kötü tasarımı ve bulunduğu konumun potansiyelini yansıtamaması sonucunda Beşiktaş Belediyesi tarafından bu yenileme kararı alınmış ve GAD & Gökhan Avcıoğlu ortak tasarımı ile yeni ve dinamik bir Balık Pazarı Beşiktaş’a kazandırılmıştır.

©GAD

Beşiktaş Balık Pazarı, Beşiktaş’ın en işlek yerlerinden birinde bulunduğu için, tasarımın insanları davet eden bir yapıda olması gerekmektedir. Balık Pazarı, yarattığı yarı ticari yarı kamusal alan ile, Beşiktaş’ın var olan insan trafiğini bölmemelidir. Bu nedenle, yeni tasarım üçgen şeklindeki alan üzerine 3 ayak ile yerleştirilmiştir. Tasarımın geçirgen ve dinamik olmasına özen gösterilmiştir.

©GAD

Tasarım aşamasında 350 metrekare genişliğindeki zemin ‘şişirilerek’ Beşiktaş Balık Pazarı’nın hacmi oluşturulmuştur. Daha sonra bu hacim, yüzey kenarlarından oyularak yapının geçirgen olması sağlanmıştır. Bu şekilde oluşturulan içbükey form, balık pazarının ticari kolunun ve meydanın kamusal karakterinin iç içe geçebilmesine olanak sağlamıştır.

İzometrik çizim – Yapı iskeleti

Beşiktaş Balık Pazarı’nı kaplayan beton kabuk, içerisinde kolon bulundurmadığı için balık pazarı için ideal bir yarı-kapalı mekan oluşturmaktadır. Balık pazarının içi farklı boyutlardaki 6 parçaya ayrılmıştır. Bu şekilde pazarın içinde sirkülasyonun akıcı olması amaçlanmıştır.

İç mekan bölümlenmesi
RELATED POST