READING

School No. 0 / Nida Bilgen

School No. 0 / Nida Bilgen

School No. Zero / Nida Bilgen

Nida Bilgen / İstanbul Teknik Üniversitesi / Mimari Proje VII – Bahar 2018

Geleceğin okul tipolojisine bir öneri olarak hazırlanan bu projede sıfır, farklı yönlere uzayan iki sonsuzluğun ortasında durması sebebiyle başka yönlere gitmeyi mümkün kılmayı ve gerçeğin çeşitli yeni formlarını oluşturabilmeyi temsil etmekte. Yani eğitim hayatlarımız boyunca otoritesine maruz kaldığımız okul sistemine yeni bir bakış ve öğrenme mekanlarının mimarisine yeni bir deneme sunmakta. Hiyerarşik bir sistemle kurulan eğitimdense okul, bireyi çevreyle birleştirirken sosyal bir bağlamda öğrenme alanı oluşturan mekan olarak görülmelidir. Mimarlık, öğrenme mekanizmasının tam da bu noktasında devreye girer ve kullanıcıların öğrenim süreci boyunca çevrenin bir parçası olmasını ve birbiriyle rahatlıkla iletişim kurabileceği bir ortam temin eder.

This project is an offer for the school of the future. Zero is standing in the middle of the path ways go in different directions and make various forms of truth possible, so it proposes a new way of looking to the system of the schools that we were exposed to its authority during our education lives and a new way of architecture of learning space. Instead of being educated by a hierarchical system, school is the place of learning in a social context while connecting with the environment. That is the point where architecture gets involved to the learning mechanism. It can ensure that the users can easily communicate with each other and be a part of the surroundings during the process of learning.

School No. Zero / Nida BilgenTürkiye’nin aksine Rusya’da bütün okullar özel bir isimdense numaralarla adlanrılmıştır. Çoğu okul devlet okulu olsa da hem müfredat bakımından hem fiziksel olarak yetersiz oldukları için bu eksikleri gidermek adına yardımcı okullar oldukça yaygındır. Palace of Pioneers’ın aksine bu yardımcı okullar oldukça pahalı ve her ailenin karşılayamadığı eğitim kurumları. Palace of Pioneers ise Sovyet döneminde çocuklara kendilerini her alanda geliştirmeleri için geliştirilmiş ücretsiz alternatif okullardır. Farklı disiplinlerden eğitimlerin yanı sıra yeni bir sosyalleşme mekanı oluşturmuştur. Eğitim düzenlemelerini yanı sıra Palace of Pioneers mimari anlamda da öncü olmuştur. Her ne kadar bu mimari girişimler radikal öneriler içerse de okulların panoptik sistemine bir çözümden ziyade yeni bir biçim getirdiğini düşünüyorum.

All schools are named with a number in Russia rather than having a specific name as it is in Turkey. Even though most of the schools are public, the curriculum and physical facilities are not enough. The coeducation schools are very common in order to eliminate the deficiency of public schools. Unlike in the attempt of Palace of Pioneers, the co-schools are very expensive, and it is hard for every family to afford those education type. Palace of Pioneers was a free alternative after school program that gave children opportunity to improve themselves in different areas. While teaching children ballet, music, sciences etc., it gave children a chance to socialize. Palace of Pioneers was a pioneer both as an alternative education system and as its soviet-modernist architecture.  For that time period, it might be a radical solution for an educational building, but I think it just created a new form rather than a solution that will lead to a new understanding for architecture of education.

School No. Zero / Nida Bilgen

Okul, dünyanın kendisini sorgulamayı öğrenilen yerdir. Bireyin önbilinç düşüncelerini geliştirdiği ve uygulamaya geçebileceği yer olmalıdır. Okul farklı yaş gruplarını bir araya getiren ve onları dünyayı değiştirme sürecindeki üretim etkinliğine ortak eden praksis alanı olmalıdır. Bu projede de farklı disiplinlerin mekanları farklı alanlara yayılarak kendi merkezlerini oluşturur. Başlangıç olarak üç farklı disiplinden üretim merkezleri oluşturan proje, robotik laboratuvarı, sanat ve el sanatları ve malzeme araştırma merkezlerindeki üretim sürecini kullanarak değiştirmeyi öğretmeyi hedefler.

School is the place of learning to question the world itself. It is where people develop their preconscious thinking and take action. School is the place of praxis so that it supposed to connect people from different ages while including them in a common production process for changing the world. The project connects different disciplines by spreading the area. It consists of three centers of different types of production as a beginning. The aim is learning to change by this production processes which are robotics lab, arts & crafts and material research centers.

School No. Zero / Nida Bilgen

Proje içerdikleri program ve bulundukları çevreye göre yeniden biçimlenen farklı birimlerden oluşmakta. Üretim birimi bireyleri harekete geçiren makineleri barındıran geniş bir mekan. Diyalog odaları tartışmanın kurulduğu öğretmen hiyerarşisinden uzak mekanlar, yalnız veya grup halinde problemler üzerine düşünülüp tartışılan yer. Sergi kulesi ise bütün sonuç ürünlerinin bulundukları ortam bağlamında sergilendiği mekan. Burası sergileme haricinde, yarattığı yüksek ve şeffaf mekan sayesinde çevreyle direk ilişki kurarak bir gözlem ve ilham mekanı da oluşturuyor. Bütün bu birimler, düz yüzeyler ve köşelerin sebep olduğunu düşündüğüm kontrol edilmiş hareketlerin oluşmaması için dairesel formlarda kurgulandı. Hareket duvarlardan referans alıp ilerlemektense dolanmaya ve böylece sosyalleşmeye yöneltici olacak şekilde düşünüldü. Köşeli kurgulanmış tek mekan olan idari birim ise diğer birimlere içeriden; teras ve rampalar aracılığıyla dışarıdan bağlanabiliyor.

It consists of different type of units which have basic characteristics but also transforms according to type of production and the environment. Production unit is a large space provides machinery which leads people to get into action. Dialogue rooms are where a discussion environment is created without the authority of the teacher. It is where people can think and work on the problems that are thought to be changed either alone or with others. Exhibition tower is the space all the end results are exhibited while providing an observation and inspiration place where it is possible to be a part of the environment from different levels than usual. All these units are designed circular since it is believed that the flat surfaces and corners are directs the movement of people strictly and circular shapes make available to move freely and socialize. The administrative unit is rectangular but it connects to the other units from interior and exterior with terraces and open air ramps.

School No. Zero / Nida Bilgen

Projenin tüm görsellerine aşağıdan ulaşabilirsiniz:


RELATED POST