READING

Nestlé Çikolata Müzesi

Nestlé Çikolata Müzesi

Nestlé Çikolata Müzesi / Metro Arquitetos

©Leonardo Finotti

Mimar: Metro Arquitetos
Yer: Sao Paulo, Brezilya
Yapım yılı: 2011

Metro Arquitetos tarafından tasarlanan Nestlé Çikolata Müzesi (Nestlé’s Chocolate Museum) 2011 yılında markanın Sao Paulo’daki fabrikasına gelen ziyaretçilerin süreci izleyebilecekleri bir müze olarak tasarlanmış. Metro Arquitetos ekibin amacı Sao Paulo ve Rio de Janeiro’yu birbirine bağlayan otoyolun üzerinde yüzen yeni bir kent simgesi yaratmak.

Nestlé Çikolata Müzesi / Metro Arquitetos

©Leonardo Finotti

Eski fabrikanın ziyaretçi merkezini oluşturan yeni strüktürler Brezilya’nın en büyük iki şehrini bağlayan yolun üzerinde yola alternatif yeni bir görünürlük tanımlıyor. Bu görünür rota, cam ve çelik kuleler ve onları bağlayan köprü strüktürle kurgulanmış. Uzun tarihe sahip markaya hizmet eden yeni müze, üretim ve sergileme gibi birbiriyle tezat iki fonksiyonu tek ve dikkat çekici bir hacimde birleştiriyor. Yapının strüktürel geometrisi ve materyalleri duyusal açıdan etrafındakileri dürtmeye ve ziyaretçilerine algısal bir deneyim sağlamaya çalışıyor. Bunları yaparken aynı zamanda markanın tarihini ve üretim sürecini de rotasına dahil ediyor.

Nestlé Çikolata Müzesi / Metro Arquitetos

©Leonardo Finotti

Sao Paulo’daki Nestlé Çikolata Müzesi, Nestlé’nin fabrikasına bir müdahele olarak görülebilir. 60’lı yıllarda yapılan fabrika ilk başta aslında dışarıdan gelen izleyicilere açık bir tesis olarak tasarlanmış. Fakat fabrikanın bu izleyiciye açık yapısı müze kurgulamayan bir karakterle ve yalnızca içeri tur kabul eden, yani tasarımda bu bağlamda ilgisiz bir şekilde yararılmış. Metro Arquitetos’un müdahelesi ise 3 ana noktaya odaklanıyor: dışarıdan gelenler ve içeride çalışan kullanıcıların akışları, kolay bir rotayla müze ve üretime bakan interaktif içeriği birleştirme ve son olarak varolan yapının güçlü karakteriyle yeni yapı arasında sınır yaratma. Ofis, kuleleri ve onları bağlayan yürüyüş yolunu fabrikadan tamamen bağımsız girilebilecek ve dolaşılabilecek bir yer olarak tasarlıyor.

Nestlé Çikolata Müzesi / Metro Arquitetos

©Leonardo Finotti

Kulelerin ve yürüyüş körpülerinin strüktürü 100 mm çapa sahip dairesel çelik elemanlarla oluşturulmuş. Dairesel elemanlardan oluşan çelik çerçeve cam ve metal panelleri taşıyor. Yapının döşemeleri ise perfore metal plakalarla oluşturulmuş. Böylece döşeme havalandırma ve drenaj sistemine katkıda bulunabiliyor. Nestlé Çikolata Müzesi’nin çatısı ise EPS çekirdeğe dahip çelik panellerden elde edilmiş. Çelik plakalar ortasındaki EPS tabaka müzenin termal ve akustik performansına katkı sağlıyor.

Müzenin şehir içinde dikkat çekmesinin sebeplerinden biri borumsu strüktürün taşıdığı camların kırmızı film tabakaya sahip olan yapısı. Bunların dışında strüktür aynı düzlemde olmayan üçgensel meshlerle oluşturuluyor. Dümdüz bir zeminde kurgulanmamış olan üçgensel elemanlarla yapının bu incelikte daha rijit olması ve üstünü kaplayan camın farklı noktalardan yansımalarla daha etkileyici görünebilmesi sağlanmış.

Nestlé Çikolata Müzesi / Metro Arquitetos

©Leonardo Finotti

Üçgensel modüller 2,5 metrelik uzunluklara sahip. Nestlé Çikolata Müzesi bu üçgensel modüllerin oluşturduğu köprülerin her 10 metrede bir tekrarlanmasıyla oluşturulmuş. Yapının taşıyıcısı strüktürün bu incelikle daha destekli kurgulanabilmesini sağlıyor. Yani yapıda köprü elemanlarının geçtiği açıklık 10 metre; kuleden fabrikadaki üretim alanına kadar olan açıklık ise 27,5 metre. Bu yolun üstündeki hacmin dışında ikinci bir kule ve köprü kısmı daha var. Bu kısımda ise kule ve fabrika arasında 15 metre açıklık bulunuyor. 1. kule ve köprüden sonra müze fabrikanın içinde üretimi izleyerek devam edip 2. köprü ve kuleye bağlanıyor.

Nestlé Çikolata Müzesi / Metro Arquitetos

©Leonardo Finotti

Müzenin içinde bulunan sergi kısımları 10 ana tema etrafında şekillendirilmiş. Sergi mekanları kakaonun elde edildiği bitkinin üretiminden, çikolata içine giren her türlü ham materyalin sürecine, çikolatanın üretimine ve paketlenmesine kadar her noktayı anlatmak üzere tasarlanmış. Nestlé Çikolata Müzesi’nin içinde görülen yuvarlak pencereler de bu konular bağlamında stratejik noktalara konumlandırılmış. Her pencere farklı renge, hikayeye sürecin farklı bir noktasına ait manzaraya sahip.


RELATED POST