READING

Sao Paulo Üniversitesi Mimarlık ve Şehircilik Fakü...

Sao Paulo Üniversitesi Mimarlık ve Şehircilik Fakültesi

Mimar: Vilanova Artigas & Carlos Cascaldi
Yer: Sao Paulo, Brezilya
Yapım yılı: 1961-1968

Kısaca FAU-USP olarak anılan Sao Paulo Üniversitesi Mimarlık ve Şehircilik Fakültesi, Vilanova Artigas ve Carlos Cascaldi’nin ortak tasarımı. Fakültenin açıldığı 1948 yılından 13 yıl sonra, 1961 yılında Artigas ve Cascaldi’nin, Paulista Okulu (Paulista School) akımının etkisi ile tasarladığı fakülte binası, Brezilya tarihinin en önemli kamusal yapılarından biri olarak anılmaktadır. Yapı, kendisinden sonra gelen pek çok eğitim kompleksine ilham vermiştir.

© Archeyes

Artigas ve Cascaldi, tasarımlarının temelini mekansal devamlılık üzerine kurmuşlar. Yapıyı oluşturan altı kot, binanın merkezinde bulunan devasa rampa ile birbirine bağlanıyor. Böylece, yapının farklı katları arasında mekansal bir bütünsellik yakalanmak istenmiş. Binanın temel ulaşım ağını oluşturan bu rampalar, bir sirkülasyon elemanından çok daha fazlası. 8 metre genişliği ile alışılagelmiş bir rampadan çok daha geniş olan rampalar, öğrencilerin zamanlarını geçirdikleri bir mekan özelliği kazanmış. Ayrıca, fakülte içindeki ana ulaşımın bu rampalar aracılığıyla sağlanması sayesinde öğrenciler arasındaki etkileşimin arttırılması hedeflenmiş.

Sao Paulo Üniversitesi Mimarlık ve Şehircilik Fakültesi - Vilanova Artigas, Carlos Cascaldi

© Flickr: FADB

Sao Paulo Üniversitesi Mimarlık ve Şehircilik Fakültesi, tümüyle açık ve bütünsel bir yapı. Fakültenin içinde mekanı bölen hiçbir oda, kapı, duvar yok. Böylece, mekan bir bütün olarak işlev kazanmış ve fakülte çok daha fonksiyonel bir mekan haline gelmiş. Mimarlık okulunun gerekliliklerine göre özel işlev kazanmış tüm mekanlar, yapının merkezindeki geniş açıklığın etrafında gruplanmış.

Yapının içinde herhangi bir giriş kapısı ve küçük oda bulunmuyor. Bunun nedeni, Artigas ve Cascaldi’nin herhangi bir mekanın özel bir işlev için kullanılmasını reddetmesi. Yapının içindeki tüm mekanların, öğrencilerin içinde istedikleri her şeyi yapabilecekleri esneklikte olması düşünülmüş.

Sao Paulo Üniversitesi Mimarlık ve Şehircilik Fakültesi - Vilanova Artigas, Carlos Cascaldi

© OWAR Arquitectos

Binanın dış cephesinde ve içinde kullanılan malzemeler, mimarlık okulu karakterine uygun olacak şekilde seçilmiş. Sao Paulo Üniversitesi Mimarlık ve Şehircilik Fakültesi, brutalist mimarinin belirgin örneklerinden. Bu nedenle binanın içinde ve dışında brüt beton yüzeyler inşa edildiği hali ile bırakılmış. Yapının beton kaplı dış kabuğunda hiçbir açıklık bulunmuyor. Zemin ve birinci kat cephelerinde yer alan cam yüzeyler dışında, yapının tamamı binanın çatısında yerleştirilmiş açıklıklardan ışık alıyor.

Sao Paulo Üniversitesi Mimarlık ve Şehircilik Fakültesi - Vilanova Artigas, Carlos Cascaldi

© Archeyes

Beton,  Sao Paulo Üniversitesi Mimarlık ve Şehircilik Fakültesi’nin kurucuları ve mimarları için ayrı br öneme sahip. Artigas ve Cascaldi’nin yapının tamamında brüt betonu tercih etmelerinin en önemli sebeplerinden biri, betonun potansiyellerini sonuna kadar kullanmak istemeleri. Tasarladıkları bina ile mimarlar, betonun kaliteli, ferah ve iyi ışık alan kompleks mekanlarda kullanılabileceğini kanıtlamış. Böylece, betonun kullanımı ile Brezilya’nın sosyal ve teknik gelişimine ve Sao Paulo’nun endüstriyel ve ekonomik geleceğine ışık tutmuşlar.

 


RELATED POST