READING

House Z22 ve Warehouse F88

House Z22 ve Warehouse F88

House Z22 ve Warehouse F88 - Gus Wüstemann Architects

©Bruno Helbling

Mimar: Gus Wüstemann Architects
Yer: Zürih, İsviçre
Yapım yılı: 2017

Aile evleri ve atölyeler içeren eski bir yapının rekonstrüksiyonuyla ortaya çıkmış olan Zürih’in Seefeld bölgesindeki proje, 2017 yılında tamamlanmış. Önceden var olan yapının hacim çizgilerini korumak ve anıtsal özelliklerine saygı gösermek prensibiyle oluşan House Z22 ve Warehouse F88, 170 yıllık bir yapının yeniden yapımı.

House Z22 ve Warehouse F88 - Gus Wüstemann Architects

©Bruno Helbling

Proje yakalanmak istenen eski yapı tipolojisiyle modern yaşam yaratmak. Bu bağlamı gerçekleştirecek 5 küçük ev ve 4 atöyle alanı yaratılmış. Tarihi, kalın doğal taş duvarlar içteki modern hayatı oluşturacak ilk ögelerden.

House Z22 ve Warehouse F88 - Gus Wüstemann Architects

©Bruno Helbling

House Z22 (Z22 Evi)

Bu konut alanı, 170 yıl önce yapılmış olan bir şehir evi. Doğal taş duvarlar yapının orjinaliyle yapılmış olan duvarlar. O zamanlar üstleri sıvayla kaplanmış olan taş duvarlar, yapının yeni halinde sıvadan ayrılmış ve taş dokusu ortaya çıkarılmıştır. Taş duvarların ortaya çıkarılması binanın nasıl yapıldığına, malzemesine ve eski yapının kendisine bir referans olarak düşünülmüş. Zamanının ”burjuva” etkisi içte azaltılmış fakat dışarıdan yapı aynen gözlemlenebilmekte.

House Z22 ve Warehouse F88 - Gus Wüstemann Architects

©Bruno Helbling

Sınırları çok net olan bu alanda, taş duvarların arasında akışkan bir mekan yakalanmak isteniyor. Bir nevi sınırlı alanda ”promenade architecturale” kavramının yeni tanımı: programlar birbirine tamamıyla açık ve dış çevreyle, doğal taş dokusuyla iletişim halinde.

Promenade Architecturale: En basit anlamıyla kullanıcın tasarlanmış alan boyunca izlediği yoldur. Le Corbusier tarafından mimaride ve şehir planlamada en önemli etken olarak ele alınan kavram, mekanda ilerledikçe kullanıcının gözünde ardı ardına deneyimlenen mekan fotoğrafları dizisi anlamındadır. Bir başka deyişle mekandaki mimari ögeler arasından bir tür hiyerarşi yaratır, mekanı okuma için yol gösterir ve mekanın içindeki dolanım sistemini oluşturur.

İçteki ikincil -daha hafif- taşıyıcı sistem alçıyla kaplanıp kaya görünümü alması sağlanmış. Bunun yanında kullanılan mobilyalar ise işlenmemiş beton, ahşap ve alçı ile yapılmış.

House Z22 ve Warehouse F88 - Gus Wüstemann Architects

©Bruno Helbling

Atölyelerde geniş doğal taş kemerler oluşturulan yeni beton dokuyla karşılanmış -tarhihi elemanları modern bir yaklaşım. Yapıdaki taş duvarların kalınlığı 1 metre; ahşap doğramalar ve beton mobilyalar ise 20 cm olarak tasarlanmış.

House Z22 ve Warehouse F88 - Gus Wüstemann Architects

©Bruno Helbling

Yapıdaki her eleman işlenmemiş orjinal haline dönüştürüldü veya işlenmemiş halde yapıda kullanıldı. İç tasarımdaki beton ve ahşap elemanlarda bunu gözlemlemek mümkün. Bu yaklaşım yapıda materyale duyulan saygıyı vurgulama amacıyla düşünülmüş. Ayrıca kullanılan malzemeler arasındaki hiyerarşi yok edilmeye çalışılmış, daha az vurgulanmış bir materyal olmamasına özen gösterilmiş House Z22 ve Warehouse F88’de. Sonuç olarak, tüm bu yaklaşmlar eşliğinde yapı iç tasarımıyla oldukça özgür ve özgün bir mekan sunuyor House Z22 ve Warehouse F88.


RELATED POST

  1. Avatar

    Bence harika çok açıklayıcı ve bilgilendirici bir yazı olmuş çok faydalanma fırsatı buldum sayenizde teşekkürler.