READING

SS Regeneration / Harris Vamvakas

SS Regeneration / Harris Vamvakas

 Harris Vamvakas / University of Thessaly / Bitirme Tezi (Graduation Thesis) – 2019 (Paniyiris Costis)

SS Regeneration / Harris Vamvakas

Masterplan

SS Regeneration, Le Havre şehrinin  kıyı şeridinde bir dizi kentsel müdahaleden oluşan bir kentsel tasarım önerisi. Fransa’nın en büyük ikinci liman şehri olan Le Havre’nin yaşadığı kentsel sorunlar, şehrin bu problemler ile yüzleşme stratejilerini önemli kılıyor. 

SS Regeneration is an urban design proposal consisting of a series of urban interventions in the seafront of Le Havre, France. Le Havre which is also the second largest port in France, is currently facing a lot of problems and challenges that raise the question of the city’s future as well as what direction will choose to confront them.

SS Regeneration / Harris Vamvakas

Kıyı Müzesi Aksonometrik / Port Museum Axo

Bu problemleri daha iyi anlayabilmek için şehrin tarihini, limanın önemini ve şehrin geleceğe yönelik planlarını araştırdık. Bu araştırma, bahsedilen problemlerin çözümü için temel oluştururken yalnızca Le Havre için değil, ortalama Fransız şehirlerinde ve pek çok liman şehri için de bir model oluşturabilir. 

In order to understand these problems at a deeper level, we research the history, the significance of the port, the city’s development plans and goals for the near future. In this brief research, we will discover the ambitious approach to the matters mentioned before that Le Havre follows. This is an ambition that can be studied in relevance with the ambition we meet in most medium-sized French cities on the one hand, and the one we spot in most port-cities on the other hand.

SS Regeneration / Harris Vamvakas

Kesit + Diyagramlar / Kesit + Plan / Section + Diagrams

Tasarım önerimiz bu çok seviyeli yaklaşım ile örtüşen nitelikte. Bir dizi kentsel analizden sonra hedeflerimizi, projenin yerini, mimari programı ve önerimizin karakterini belirledik. Proje Le Havre kıyı şeridi boyunca uzanan bir liman müzesi, spor merkezi, üç yaratıcı atölye alanı, yüzen bir meydan, küçük bir pazar yeri ve bir gözlem evinden oluşuyor. Her ne kadar bu müdahalelerin çoğu tekil bir kentsel varlık gibi davransa da her biri ortak bir tasarım dili ve karakter ile ortak bir kentsel tasarım önerisinin altında buluşuyor. 

Our design proposal keeps up exactly with this multilevel ambition. Through a series of urban analysis, we define the goals, the exact location, the architectural program and finally the character of our proposal. The final project consists of a port museum, a sports center, three creative workshops, one floating square, a small market and an observatory and it stretches along the seafront of Le Havre. Even though each of these interventions functions as an independent urban entity, they all unify under a common design language ensuring the coherent character of the urban design proposal. 

SS Regeneration / Harris Vamvakas

Landscape Toolbox

SS Regeneration / Harris Vamvakas

Building Toolbox

Auguste Perret’nin kendine özgü modernist tarzı ile yeniden tasarladığı şehir merkezinin karakteri projenin tasarım sürecinin önemli bir parçası. SS Regeneration, kentsel dokuyu ve şehir karakterini yok sayan devasa projelerin aksine kent kimliğine saygı duymakla kalmıyor, bu kimliği bünyesine dahil ederek ön plana çıkarıyor. Bu nedenle SS Regeneration, sıradan bir şehircilik önerisi değil, ana limanı Le Havre’ye doğru yelken açan bir gemi. 

The reconstructed historic center of the city in the unique modernist style of Auguste Perret and the special character of the city plays a significant role in the design process. In contradiction to the grandiose projects that usually ignore their urban context and character of the cities, being carried out within the speculative ambition mentioned before, SS Regeneration endeavors not only to respect the unique urban identity but incorporate it and eventually highlight it. Thus, SS Regeneration is not another mainstream extravagant urban proposal, but a ship. It is a ship sailing to its mother port, the port of Le Havre. 

SS Regeneration / Harris Vamvakas

Kıyı Müzesi Render / Port Museum Render

 


RELATED POST